ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009

Az egyeki Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületeinek a felújítása, bölcsőde kialakítása a kompetencia alapú oktatás , környezettudatos és egészséges életmódra nevelés fejlesztése érdekében

"Az egyeki Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületeinek a felújítása, bölcsőde kialakítása a kompetencia alapú oktatás , környezettudatos és egészséges életmódra nevelés fejlesztése érdekében" c.


ÉAOP-4.1.1 /2F-2f-2009-0009 jelű pályázat keretében felújításra kerül az iskola és az óvoda.
Ennek keretében teljes körűen akadálymentesítve lesz mindkét intézmény. Beszerzésre kerülnek bútorok, szemléltető eszközök és az SNI-s gyerekek fejlesztését segítő eszközök.

A felújításon túl az iskola (Egyek, Fő u. 1.) tetőterében 2 db számítógépterem és 1db könyvtár kerül kialakításra.

Az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti óvodát pedig 1 db bölcsődei csoportszobával bővítjük.

A fenti beruházásra 499.239.642 Ft-ot nyert önkormányzatunk.


Komplex infrastrukturális fejlesztés Egyeken: fókuszban az oktatás


EU támogatásból és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával újult meg az ETKIKI Többcélú intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája

Előzmények

Az önkormányzatok kötelező feladata a közoktatási intézmények fenntartása, felügyelete, a működésükhöz szükséges feltételek biztosítása. A projekt megvalósítása előtt készített felmérés az alábbi problémákat tárta fel ezen a területen:

  • az épületek állaga meglehetősen rossz, fenntartási költségeik magasak a rossz szigetelés miatt,

  • a jelenlegi infrastruktúra nem teszi lehetővé az akadálymentes közlekedést,

  • az épületek több helyen beáznak,

  • a nyílászárók elavultak, korszerűtlenek,

  • nincs megfelelő helység IKT eszközök fogadására,

  • a településen nem biztosított az óvoda-bölcsőde csoport,

  • felmerült a társadalmi kohézió és a befogadóképesség növelésének igénye.


Előbb felsorolt problémák egy komplex projekt megvalósítását tették szükségessé az oktatásfejlesztés területén. A 2007. évben kiírt ÉAOP -2007-4.1.1/2F jelű pályázat tűnt a legalkalmasabb megoldásnak.
A pályázat kétfordulós volt, 2008-ban és 2009-ben is pályáznunk kellett (az 1. és a 2.fordulóban). Mindkét fordulóban sikerrel vettük az akadályokat és eredményesen pályáztunk, a 2009. augusztus 6-án megkötött Támogatási Szerződés értelmében, 499.239.642 FT-ra.
A projekt megvalósítása már 2009. június 22-én elkezdődött, várható befejezésének időpontja: 2010. október 31.

A projekt segítségével megvalósuló új szolgáltatás és a projekt célcsoportjai

A fejlesztés eredményeképp kialakításra kerül egy 20 férőhelyes egységes óvoda-bölcsőde csoport, amelyben 5, második életévét betöltött gyermek felvételét biztosítják. Az új szolgáltatásra nagy igény mutatkozik a településen.
Közvetlen célcsoport: az intézményekben tanuló, illetve ellátott több mint 610 gyermek.
Kiemelt célcsoport: az óvodában és iskolában lévő SNI diákok, mivel számuk folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az SNI diákok mellett a hátrányos helyzetű gyermekek is a kiemelt célcsoporthoz tartoznak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A megvalósuló beruházás tartalma

A beruházás a már meglévő Óvoda u. 4. szám alatti és a Fő u. 1. szám alatti oktatási intézmények (óvoda és iskola) felújítására és bővítésére terjed ki. Az óvoda épületét 1 emelet ráépítésével továbbbővítették, alkalmassá téve így az épületet az új szolgáltatás: - az óvoda-bölcsőde csoport - működtetésére. Az iskola épülete is bővítésre került: a tetőtér beépítésével 2 számítástechnika szaktanterem és egy könyvtárszoba került kialakításra.
A projekt során az épületek teljes körű (minden fogyatékosságra kiterjedő) akadálymentesítése is megvalósult.
A kivitelezők közbeszerzési eljárás eredményeképp kerültek kiválasztásra.
A beruházás bruttó összege: 478.996.906 Ft.
Az építési beruházáson túl a projekt eszközbeszerzést is támogat, amely jelentős segítséget jelentett az intézmények számára a szükséges bútorzattal való ellátáshoz és nem utolsó sorban az oktatási eszközök biztosításához.
Ebben az esetben is közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként született meg a szállítási-vállalkozási szerződés.
A szerződés összesen 300 különböző eszköz beszerzésére terjed ki.
Az eszközbeszerzés - szerződés szerinti - bruttó összege: 35 594 294 Ft.


Kedvezményezett Intézmények:

Móra Ferenc Általános Iskola
Cím: 4069 Egyek, Fő út 1.
Tel.: 52/579-030 v. 52/579-031
Fax: 52/579-031
E-mail:
egyekisuli@altisk-egyek.sulinet.hu

Egyeki Napközi Otthonos Óvodák
Cím: 4069 Egyek, Óvoda u 4.
Tel.: 52/579-038
Fax: 52/579-039
E-mail:
oviegyek@bicomix.hu

Közreműködő Szervezet:

VÁTI Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
(1359 Budapest, Pf. 568.)
Tel.: (+361) 224 3100
Fax: (+361) 224 3105
E-mail: vati@vati.hu


Képek a felújított óvodáról:

Képek a felújított iskoláról:

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz