LEADER - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

LEADER


Tisztelt Pályázóink, Támogatásban részesülő Ügyfeleink!


A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatások igénybevételével, valamint a projektek megvalósítási kötelezettségével az alábbi tájékoztatást nyújtja.
Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyot elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni. (2010. december 23. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén).
2010. december 23. után és 2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- a támogatott beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását a
jogszabály már határidőhöz köti: a támogatásban részesül az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak
- A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül pedig köteles legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni.
2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozata esetén:
- a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak;
- az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, illetve - a gépberuházások kivételével - köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított
24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni.
- kizárólag gépberuházást tartalmazó támogatási határozat tekintetében az ügyfél annak kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónapon belül köteles teljesíteni a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át.
Felhívjuk azonban a figyelmet a Vhr. 36/C. § (1) bekezdés d) pontjára, amelynek értelmében:
"d) 20. § (4) bekezdésének és a 24. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés felülvizsgálati eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell."
A 17/2011. (III. 4.) VM rendelet 2011. március 5. napján lépett hatályba. Ebből kifolyólag az elszámolható kiadások összegének 80%-át azon ügyfelek esetében kell teljesíteni, akiknek 2011. március 5. napján támogatási határozatuk vonatkozásában nem volt folyamatban jogorvoslati, vagy döntés felülvizsgálati eljárás és a támogatási kérelemre indult eljárása helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal nem került lezárásra.
Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. §-ban előírt határidőket nem tartja be, úgy az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.
Amennyiben az ügyfél a Vhr. 20. § (4) bekezdésében előírt 50%-os vagy 80%-os teljesítési minimumot megsérti, úgy az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és
támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.

Hortobágy, 2011. december 12.

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. Munkaszervezete


Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft, 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.,
Adószám: 14421749-2-09, Cégjegyzék száma: 09-09-015419
Web: www.hortobagyileader.hu, e-mail:hortobagyi.leader@gmail.com
Tel/Fax: 06 52 589 134


Dokumentumok

Letöltés

Tájékoztató projekt megvalósításról

Letöltés

Tájékoztatás kérés projekt megvalósításról

Letöltés

Tájékoztató támogatott projekt állásáról

Letöltés

Nyilatkozat elnyert támogatás visszaadásáról

Letöltés


 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz