Pályázati felhívás - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Pályázati felhívás

Pályázat Környezetvédelmi alapra
Pályázati kiírás:

2018.12.20.


Új Széchenyi Terv - Zöld Beruházási Rendszer
"Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram"
(ÚSZT-ZBR-NAP-2011)

A pályázatok benyújtása 2011. október 25-től 2011. december 31-ig lehetséges.

Támogatás célja
A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező valamint energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az előbbi célok kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése.

A pályázat során telepítendő napkollektor-rendszernek szervesen illeszkednie kell az épület meglévő gépészeti rendszeréhez és egész évben működőképesnek kell lennie.

Pályázók köre
Lakóingatlanok tulajdonosai, az építési technológiától függetlenül

 • természetes személyek,

 • társasházak max. 12 lakás/albetét


Kizárólag teljes épület vehet részt a pályázatban, többlakásos épületen belül önálló lakás nem.

Láncház, sorház, ikerház családi háznak minősül, így ebben az esetben az önálló tulajdonban lévő lakóegységek külön benyújthatnak pályázatot, amennyiben a lakóegység önálló gépészeti egység.

Többlakásos ingatlan abban az esetben vehet részt a pályázaton, ha az ingatlan melegvíz-ellátása helyi központi rendszerrel megoldott.

Kizáró okok
A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni:

 • aki a beruházását már megkezdte

 • magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik

 • magánszemély esetén nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely);

 • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

 • az elmúlt 5 évben meghirdetett bármely, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy jogelődje elállt;

 • a pályázat benyújtását megelőző 5 évben napkollektor beszerelésére a vonatkozóan pályázati támogatást kapott;

 • aki nem az ÉMI-nél regisztrált kivitelezővel kötött előszerződést


Támogatható tevékenységek köre
Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi elemekből áll:
1. napkollektor;
2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:

 • a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,

 • használati melegvíz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,

 • hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,

 • keringtető (solar) szivattyú

 • kiegészítő elemek:

- csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
- szigetelő lemezek, csőhéjak,
- biztonsági szerelvények,
- zárt tágulási tartály,
- szabályozó- és elzáró szerelvények,
- mérő és ellenőrző műszerek,
- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező), fagyvédelmi funkció szükséges.
3. munkadíj, amely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30%-ánál nem lehet több.

A pályázatban kizárólag minősített, megfelelősség igazolással rendelkező napkollektorok támogathatók (ETA, ÉME alapján megszerzett megfelelősség igazolás vagy Solar Keymark tanúsítvány). Az igazolást vagy tanúsítványt nem kell a pályázathoz csatolni, de megőrzése a fenntartási időszak végéig kötelező.

A rendszer telepítését kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) által regisztrált kivitelező végezheti el. A vállalkozások a regisztrációt a kivitelezok.emi.hu oldalon tehetik meg.

Elszámolható költségek

 • a pályázat tervezési költségei: a gépésztervek elkészítése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése;

 • az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint szakvéleményekkel kapcsolatos költségek, illetékek (abban az esetben, ha kötelező);

 • villámvédelem biztosításának költségei;

 • a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei;

 • egyéb a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a napkollektor telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges munkálatok költségei (pl. a kollektor rögzítéséhez elengedhetetlenül szükséges tető-átalakítási munkák, belső melegvíz-vezeték rendszer átalakítása, stb.)

 • valamint a költségek általános forgalmi adója;


Ajánlott a pályázatban a gépésztervezői költségek értékeit a Magyar Mérnöki Kamara 2011. évi kamarai ajánlott értékeinek megfelelően meghatározni.

A tervezés költségeinek támogatható mértéke nem haladhatja meg egy lakás esetében a támogatható kivitelezési költség 5%-át, több lakás esetében a támogatható kivitelezési költség 2%-át.

Támogatás mértéke, összege: max. 50%, max. 800 ezer Ft/lakás

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse cégünk ügyfélszolgálatát!
Budapesti irodánk telefonszáma: 06-1-321-1173
Nyíregyházi irodánk telefonszáma: 06-42-787-474

Goodwill Consulting Kft


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyek Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Pályázatot nyújthatnak be:


Az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű:

 • felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, (2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévében).

 • fiatalok akik 2011/2012. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások vagy  felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2012/2013. tanévtől kezdődően  felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni.


Bursa Hungarica támogatásban nem részesülhetnek:

 • a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói

 • a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók

 • doktori képzésben résztvevő hallgatók

 • külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók


Pályázni 2011. október 17-től  november 14-ig lehet.

Pályázati adatlapot és bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási időben)
( földszint 4-es iroda )
Tóthné Csepregi Juliannától kérhetnek.

Pályázati űrlap és a részletes pályázati kiírás a http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1827&cikkid=10230&listabol=1 címről tölthető le.PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS


A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Videkfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes felteteleiről

(Közzététel 2011. augusztus 10.)

Pályázat a közlöny 13. oldalán

 letöltés >>

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz