TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0073 - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0073

Újabb lépések az egyeki óvodás gyerekek és általános iskolás tanulók kompetencia alapú oktatása és nevelése érdekében az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével

Társadalmi Megújulás Operatív Program

3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Újabb lépések az egyeki óvodás gyerekek és általános iskolai tanulók kompetencia alapú oktatása és nevelése érdekében az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételévelElőzmények:

Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek elkötelezettsége az oktatás és nevelés fejlesztése és az esélyegyenlőség megteremtése iránt

Napköziotthonos Óvodák

HEFOP 2.1.3 csatlakozás
"A Hortobágy mellyéki" közoktatási intézmények esélyteremtő együttműködő közössége a hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának megvalósításában c. pályázathoz

HEFOP 3.1.3
elkezdődött és bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelés az óvoda két csoportjában
Támogatás: 4.000.000.- Ft.

HEFOP 3.1.3 /B
a kompetencia alapú óvodai nevelést segítő eszközbeszerzés valósult meg
Támogatás: 4.000.000.- Ft.

A Móra Ferenc Általános Iskola

TIOP 1.1.1
az oktatás informatikai hátterének biztosítása
(WIFI csomag,Szerver csomag, 22db asztali számítógép, 16 db tantermi csomag)
Támogatás:Kb. 20.000.000.- Ft.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

ÉAOP 4.1.1 / 2F
a pályázat megteremti az oktatás és nevelés infrastrukturális feltételeit
Támogatás: 499.239.642.- Ft

TÁMOP 3.1.4
pályázat elkészítése és benyújtása két feladatellátási helyre:
- Móra Ferenc Általános Iskola
- Napköziotthonos Óvodák
2009. január

Célok a Móra Ferenc Általános Iskolában
-A kompetencia alapú oktatás bevezetése
- Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése
- Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása

Célok a Napköziotthonos Óvodákban
- Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése további két csoportban
- Óvodapedagógusok módszertani megújulása
- Az óvoda nyitottságának továbbfejlesztése

Szükséges dokumentumok:
- Pályázati adatlap
- Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv
- Komplex és IKT helyzetelemzés
- Szakmai feladatterv indikátorokkal

Pályázat sikeres elbírálása, támogatási döntés megérkezése
2009.május
Támogatás: 32.000.000.-Ft

Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
- Projekt elszámolható költségei
- Elszámolható költségek részletezése és indoklása
- Projekt forrásai
- Projekt számszerűsíthető eredményei
- Kifizetési kérelem
- Ellegigénylésről nyilatkozat
- A pályázóra és a feladatellátási helyek kiegészítő adatai
- Eltérések listája
- Közbeszerzési terv
- Pályázó által hitelesített alapító okirat
- Aláírási címpéldány
- Nyilatkozatok (kizárás,köztartozás - mentesség)
- OTMR adatlap
- Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv

Támogatási Szerződés megkötése
2009. július 14.

További feladatok:
- Közbeszerzési eljárás elindítása
- Eszközbeszerzés
- Képzések,oktatások
- Szakmai megvalósítás


Kedvezményezett Intézmény:

Egyek Nagyközség Önkormányzata
Cím: 4069 Egyek, Fő út 3.
Tel.: 52/378-680
Fax: 52/378-028
E-mail: egyek.polghiv@bicomix.hu

Közreműködő Szervezet:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Cím: 1374 Budapest, Bihari János u 5.
Tel.: (1) 301-3200
Fax: (1) 301-3220
E-mail: info@okmt.hu

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek:

Móra Ferenc Általános Iskola - 4069. Egyek, Fő út 1.
Napköziotthonos Óvoda - 4069. Egyek, Óvoda út 4.

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz